FAQ

 • Q: หากลืมรหัสผ่านต้องทำอย่างไร?

  A: สามารถที่จะขอรหัสผ่านใหม่ได้ที่ https://edu.dercu.com/users/password/new หลังจากที่กรอกข้อมูลอีเมล์แล้ว จะมีอีเมล์ส่งไปที่อีเมล์ที่กรอก ให้ทำการคลิกลิงก์นั้นเพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่

 • Q: ระบบมีวิธีการใช้งานอย่างไร

  A: สามารถที่จะอ่านวิธีการใช้งานได้ที่นี่ https://edu.dercu.com/pages/how-to-use

 • Q: ต้องการสั่งซื้อต้องทำอย่างไร?

  A: สามารถที่จะอ่านวิธีการสั่งซื้อได้ที่นี่ https://edu.dercu.com/pages/how-to-buy

 • Q: วิดีโอไม่ขึ้นทำอย่างไร?

  A: วิดีโออาจจะกำลังอยู่ในระหว่างการโหลดสามารถที่จะรอประมาณ 3-6 วินาทีเพื่อให้วิดีโอปรากฏ ถ้าหากว่าวิดีโอไม่ปรากฏสามารถที่จะติดต่อเราได้ที่อีเมล์นี้ [email protected]

 • Q: ระบบสามารถใช้งานผ่านทางอุปกรณ์ไหนได้บ้าง?

  A: สามารถใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นมือถือ, Tablet, PC, Mac รองรับทุกระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น Windows, Android, iOS

 • Q: สามารถสั่งซื้อผ่านทางช่องทางอื่น เช่น ไลน์ – อีเมล์ได้หรือไม่?

  A: ท่านสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางช่องทางอื่นได้ด้วยวิธีการนี้ https://edu.dercu.com/pages/how-to-buy แต่ระบบนี้จะไม่เป็นอัตโนมัติ ทำให้อาจจะต้องมีการรอ 2-6 ชั่วโมงก่อนการได้คอร์ส

 • Q: 1 บัญชีผู้ใช้สามารถดูได้กี่คน?

  A: 1 คน

 • Q: หากต้องการขอคืนเงินมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

  A: คอร์สเป็นคอร์สที่ซื้อมาไม่เกิน 7 วัน และดูไม่เกิน 30% จากจำนวนบทเรียนทั้งหมด สามารถที่จะขอคืนเงินได้ผ่านทางอีเมล์ [email protected] เวลาที่ใช้ในการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับกระบวนการของทางธนาคาร QR Code ภายใน 2 วันทำการ บัตรเครดิต/เดบิต 15-30 วันทำการ (ตามระบบของบัตร)