คอร์สนี้ดีกว่าบทวิเคราะห์ทั่วไปอย่างไร?

จุดเด่นของคอร์สนี้ก็คือความครบถ้วนและความรอบด้าน คอร์สจะพูดถึงทุกประเด็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นในด้าน ธุรกิจ, งบการเงิน, สภาวะแวดล้อม, ราคาหุ้นที่เหมาะสม และอื่นๆอีกมากแบบเจาะลึก ไม่ว่าจะเป็นในด้านที่ดีหรือไม่ดี โดยเฉพาะด้านไม่ดี เพราะว่าผลขาดทุนส่วนใหญ่มักจะเกิดจากด้านไม่ดีตรงส่วนนี้ ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หาจากที่อื่นไม่ได้ Oppday จะไม่มีด้านไม่ดีนำเสนออกมา, บทวิเคราะห์ ข้อมูลจะมาแบบสั้นๆรายประเด็น ไม่รอบด้าน นำไปใช้ลงทุนไม่ได้ โดยเฉพาะราคาเป้าหมาย , Youtube จะพูดถึงรายละเอียดคร่าวๆของบริษัท นำไปลงทุนไม่ได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคอร์สนี้จะพูดถึงราคาหุ้น แบบเจาะลึก พยากรณ์งบการเงินไปยังอนาคต เพื่อให้การลงทุนของทุกท่านถูกต้องและแม่นยำที่สุด

เนื้อหาคอร์ส

นี้คือเนื้อหาทั้งหมดของคอร์สที่คุณจะได้เรียน กดที่ทดลองเรียนฟรีได้เพื่อทดลองเรียน

  1. บทที่ 1 เข้าใจลักษณะธุรกิจ (7 นาที)

   ทดลองเรียนฟรี
  2. บทที่ 2 จุดแข็งของธุรกิจที่เหนือกว่าคู่แข่ง (3 นาที)

   ทดลองเรียนฟรี
  3. บทที่ 3 วิเคราะห์งบการเงิน หาจุดที่เป็นสัญญาณที่ดี-ไม่ดี (13 นาที)

  4. บทที่ 4 สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ หาลมส่ง เพิ่มการเติบโต (5 นาที)

  5. บทที่ 5 ความเสี่ยง บริษัทมีความเสี่ยงซ่อนอยู่ไหม? (16 นาที)

  6. บทที่ 6 โครงการในอนาคต ที่ช่วยเร่งการเติบโต (2 นาที)

  7. บทที่ 7 วิเคราะห์ราคาหุ้น (7 นาที)

  8. บทที่ 8 สรุปทุกสิ่ง แล้วลงทุนดีไหม ? (4 นาที)

  9. [Bonus] ไฟล์วิเคราะห์ราคาหุ้น KEX

รายละเอียดคอร์สนี้

 • ฿599.00
 • 9 บทเรียน
 • 1 ชั่วโมงของเนื้อหาวิดีโอ

รู้บทวิเคราะห์เชิงลึกก่อนลงทุน

เพราะความรู้คือเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการลงทุน รู้ก่อนรวยกว่าเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้